Η Talos-Attikis προσφέρει τη συγκεκριμένη υπηρεσία τόσο εντός Ελλάδος, όσο και στο εξωτερικό.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Εκτίμηση και καταγραφή του μεταφερόμενου φορτίου

  • Συσκευασία και αποσυσκευασία

  • Κατασκευή ξυλοκιβωτίων

  • Φόρτωση και εκφόρτωση με σύγχρονο εξοπλισμό

  • Μέριμνα για κατοικίδια ζώα, φυτά, γλάστρες κ.α

  • Αποθήκευση οικοσκευής

espasmallen.jpg