Το τμήμα αεροπορικών μεταφορών της ΤΑΛΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΕ, συνδυάζει την υψηλή εξειδίκευση των στελεχών που το απαρτίζουν IATA CEIV Pharmaceutical Logistics) με τη δυνατότητα ανταπόκρισης από και προς όλα τα αεροδρόμια του κόσμου.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 

  • Παράδοση φορτίων σε καθημερινή βάση

  • Εξασφάλιση χώρου (booking) στην επιλεγόμενη αεροπορική εταιρεία

  • Καταλληλότητα των μέσων μεταφοράς αντίστοιχη του φορτίου

  • Συσκευασία και σύγχρονες εγκαταστάσεις αποθήκευσης

  • Τελωνειακές διαδικασίες

  • Συνεχή ενημέρωση μέσω των υποδομών επικοινωνίας που διαθέτουμε.

     

espasmallen.jpg