Η εταιρεία μας ακόμα και στη πιο ευαίσθητη μεταφορά τροφίμων

που μπορεί να υπάρξει- στις παιδικές τροφές- έχει καταφέρει με τα υψηλά ποιοτικά standards (ανταπόκριση στους χρόνους παραλαβής –παράδοσης , διατήρηση των αναγκαίων θερμοκρασιών και υγρασίας, ανταγωνιστικούς οικονομικούς όρους μεταφοράς, σαφής πληροφόρηση σε κάθε στάδιο της μεταφοράς), να προσαρμόζεται στις ανάγκες των πελατών της και στέκεται με επιτυχία δίπλα τους.