Η ΤΑΛΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΕ, κατανοώντας πλήρως και ίσως πρώτη από όλες τις άλλες εταιρείες του χώρου, την σπουδαιότητα και την ευαισθησία της μεταφοράς, της διανομής, της διαχείρισης και της αποθήκευσης των φαρμάκων και των φαρμακευτικών προϊόντων δημιούργησε ειδικό τμήμα που ασχολείται αποκλειστικά.

Η εταιρεία ΤΑΛΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΕ και συγκεκριμένα το τμήμα μεταφοράς, διαχείρισης και αποθήκευσης φαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων, προσφέρει σήμερα σε εσάς τον πελάτη της:

  • Υπηρεσίες μεταφοράς, διαχείρισης και αποθήκευσης με γνώμονα τα πιο σύγχρονα GMP/GDP και με τις πιστοποιήσεις World Health Organization Annex 9, Annex 5: Υπηρεσίες Διαμεταφοράς και αποθήκευσης Φαρμάκων το οποίο και έχει στην κατοχή της.

  • Πλήρες Temperature Monitoring καθ΄όλη τη διάρκεια της μεταφοράς, της διαχείρισης και της αποθήκευσης και την παράδοση των αντίστοιχων καταγραφών με τη μορφή απόδειξης.

  • Δυνατότητα πλήρους ιχνηλασιμότητας.

  • Αμεσότητα και προσοχή στις φορτώσεις και τις παραδόσεις από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, συνδυάζοντας προς όφελός σας όλες τις μορφές μεταφοράς (Οδική - Αεροπορική - Ναυτιλιακή - Συνδυασμένη).

  • Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές, έχοντας πάντα σαν σκοπό: Nα προσθέτει στις αξίες σας, μεταφέροντας με προσοχή.

espasmallen.jpg