Η Talos-Attikis διαθέτει τμήμα Logistics που απαρτίζεται από εξειδικευμένο στελεχικό δυναμικό με σύγχρονες αντιλήψεις και εξαιρετικές υποδομές για τον συγκεκριμένο τομέα,

το οποίο παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

 

Αποθήκευση:

Εξαιρετικά σύγχρονη εγκατάσταση, με όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για ασφαλή φόρτωση και εκφόρτωση, λήψη (με ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο), ευρετηρίαση, κατάταξη και αποθήκευση σύμφωνα με τις προδιαγραφές εμπορευμάτων

  • Μηχανική υποστήριξη

    Ακολουθώντας το εμπόρευμα από την είσοδό του στην έξοδο. Περιοδικές πληροφορίες για την κατάσταση των αποθεμάτων και τη δυνατότητα σύνδεσης. On - Line, για ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά δεδομένων (EDI).

  • Παράδοση

    Παράδοση προϊόντων στον τελικό παραλήπτη τόσο στην Αττική όσο και σε όλη την Ελλάδα με ποιοτικό και αξιόπιστο τρόπο.

espasmallen.jpg