Η εταιρεία μας ΤΑΛΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, από την πρώτη ημέρα ιδρύσεως της έθεσε σαν σκοπό, την παροχή στους πελάτες της που θα την εμπιστεύονταν, ποιοτικών και οικονομικά ανταγωνιστικών υπηρεσιών μεταφοράς και αποθήκευσης.

Αυτός ο εταιρικός μας σκοπός, εξελίχθηκε σε εταιρικό στόχο, προσδιορίστηκαν με γνώση και ευθύνη, όλοι εκείνοι οι τεχνικοί και οικονομικοί όροι που θα τον υπηρετούσαν, επιλέχθηκε και εξελίχθηκε το ανθρώπινο δυναμικό που θα τον υποστήριζε και συν το χρόνο, τα αποτελέσματα της εταιρείας μας έδειξαν και συνεχίζουν να δείχνουν την αυστηρή μας προσήλωση στην επίτευξη του.

Μέσα στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον και κατανοώντας τις νέες και αυστηρές συνιστώσες που περιβάλλουν τις υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης, όπως τα αυστηρά GMP/GDP και οι ολοένα μικρότεροι χρόνοι ανταπόκρισης που επιβάλλεται να υπάρχουν στα αιτήματα της αγοράς εν γένει, έχουμε τη χαρά να σας ενημερώσουμε για τις πολύ σημαντικές εξελίξεις , οι οποίες λαμβάνουν χώρα στην εταιρεία μας ΤΑΛΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, προς όφελος σας.

Από σήμερα η εταιρεία μας προχωράει στην ανάληψη του μεταφορικού σας έργου, στηριζόμενοι στα νέα, ιδιόκτητα και τεχνικά πρωτοπόρα φορτηγά της.
Ο συνδυασμός των παραπάνω αυτών μεταφορικών μέσων και σημαντικών πιστοποιητικών Ποιότητας World Health Organization Annex 9, Annex 5: Υπηρεσίες Διαμεταφοράς και αποθήκευσης Φαρμάκων που έχουμε στην κατοχή μας, συνεπικουρούμενος από το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό που πλαισιώνει καίρια και αποφασιστικά τη διαχείριση της πολυπλοκότητας των καιρών που διανύουμε, μας δίνει τη βεβαιότητα ότι σήμερα – περισσότερο από ποτέ- μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες, ποιοτικές και οικονομικά ανταγωνιστικές λύσεις, στο μεταφορικό έργο και τις ανάγκες αποθήκευσης της εταιρείας σας.

Θα είναι μεγάλη μας χαρά να σας ενημερώσουμε και προσωπικά για τις νέες μας δυνατότητες και να συζητήσουμε διεξοδικά τις λύσεις που μπορούμε με σιγουριά να παραθέσουμε, για τα θέματα μεταφοράς και αποθήκευσης που σας απασχολούν.

Σας ευχαριστώ πολύ,

Μετά τιμής

Ιωάννης Τσαλίκης
Διευθύνων Σύμβουλος

espasmallen.jpg