Εναέριες μεταφορές

Το τμήμα αεροπορικών μεταφορών της ΤΑΛΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΕ, συνδυάζει την υψηλή εξειδίκευση των στελεχών που το απαρτίζουν (Dangerous goods regulations – IATA) με τη δυνατότητα ανταπόκρισης από και προς όλα τα αεροδρόμια του κόσμου.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

  • Παράδοση φορτίων σε καθημερινή βάση
  • Εξασφάλιση χώρου (booking) στην επιλεγόμενη αεροπορική εταιρεία
  • Καταλληλότητα των μέσων μεταφοράς αντίστοιχη του φορτίου
  • Συσκευασία και σύγχρονες εγκαταστάσεις αποθήκευσης
  • Τελωνειακές διαδικασίες
  • Τραπεζικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες
  • Συνεχή ενημέρωση μέσω των υποδομών επικοινωνίας που διαθέτουμε.

DY8dISO 22005ISO9001 and UKAS