Νέα

Aξιολόγηση και Πιστοποίηση
(27/01/2014)

Η επιθεώρηση αρχικής πιστοποίησης/έγκρισης του Συστήματος Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων πραγματοποιήθηκε στις 20/12/2013 στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ως προς τα ISO 9001:2008, ISO 22000:2005 και την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/1348/2004

 

  • Άδεια Ίδρυσης & Λειτουργίας Επιχείρησης (επιχείρηση διανομής & αποθήκευσης τροφίμων – ποτών) (29/11/2013 – επ' αόριστο)
  • ISO 9001:2008: Διαχείριση Εθνικών και Διεθνών μεταφορών και διαμεταφορών, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων και φαρμάκων. Υπηρεσίες αποθήκευσης συσκευασμένων τροφίμων σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, φαρμάκων και γενικών εμπορευμάτων.
  • ISO 22000:2005: Διαχείριση Εθνικών και Διεθνών μεταφορών και διαμεταφορών τροφίμων. Υπηρεσίες αποθήκευσης συσκευασμένων τροφίμων σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
  • Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/1348/2004: Διακίνηση εξαρτημάτων διαγνωστικών μηχανημάτων.

BS EN ISO 9001:2008

The Management System is applicable to:

Management of National and Ιnternational transportation and forwarding, including food products and pharmaceuticals. Warehousing of packaged food products stored in ambient temperature, pharmaceuticals and general cargoes.

 

BS EN ISO 22005:2005

The Management System is applicable to:

Management of national and international transportation and forwarding of food products. Warehousing of packaged food products stored in ambient temperature.

DY8dISO 22005ISO9001 and UKAS