Προσφορές

Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαθέσιμες προσφορές

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία επικοινωνίας

ΤΑΛΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.

ΘΕΣΗ ΔΥΟ ΠΕΥΚΑ, Τ.Θ 50076 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ

Τηλ.:  210 5593700
Fax: 2105593701
Gsm:  697 2329035
Email: info@talos-transport.com

DY8dISO 22005ISO9001 and UKAS